Myynnissä menestyminen vaatii älyä.

Tunnistatko organisaatiosi myynnilliset ongelma-alueet?

Parhaat yritykset analysoivat aktiivisesti tekemistään ja kykenevät kehittämään toimintojaan, jonka seurauksena ne kasvavat muita tehokkaammin ja ylittävät tavoitteensa kerta toisensa jälkeen.

 

Menestyksekäs myynti syntyy tasapainosta

Parhaat organisaatiot kykenevät kiteyttämään ja kommunikoimaan tarjoamansa kirkkaasti, palkkaamaan parhaat tekijät ja johtamaan toimintojansa tehokkaasti. Niiden toiminnassa yhdistyvät organisaation älykkyys, ihmisten kyvykkyys ja jalkautus sulavasti.

Me Doerim Partnersissa autamme yrityksiä löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään osa-alueita niin, että organisaatio, ihmiset ja toteutus ovat tasapainossa keskenään. Yksinkertaisesti sanottuna, me laitamme asiat rullaamaan ja saamme aikaan tuloksia.

Palvelumme myynnin edistämiseen

Tilanneanalyysi

Palvelun avulla arvioimme myyntitoiminnan tehokkuutta viiden avaintekijän kautta. Arvioinnissa käydään läpi yrityksen nykyiset toimintamallit ja -tavat. Lopputulemana yritysjohto saa yhteenvedon organisaation myynnillisistä vahvuuksista ja kehitysalueista. Yksilöarvioinneissa hyödynnetään mm. käyttäytymistä ja tehokkuutta selittävää tunneälykkyyden mittausta.

Kehitysohjelmat

Tilanneanalyysin tai tunnistettujen kehitystarpeiden pohjalta rakennamme myynnin tehokkuuden lisäämiseen ja tulosten parantamiseen keskittyvän ohjelman. Toimeksiantomme ovat sisältäneet esimerkiksi myyntistrategian kirkastamista, prosessien rakentamista tai myyntitaitojen syventämistä.

Käytännön toteutus

Ohjelmat ja suunnitelmat jäävät puolitiehen jos niiden jalkautus ontuu. Ratkaisujemme avulla tuemme asiakkaittemme siirtymistä kohti pysyviä tuloksia viiveettä tarjoamalla kokemustamme muutoksen hallinnasta esimerkiksi myynnin johtamisen, myyntiorganisaatioiden rakentamisen ja valmentamisen tai vaikkapa myyntikäyntien tukemisen aloilta.

Työkalumme myynnin edistämiseen

STRATEGIA

Selkeä myyntistrategia luo rungon tulosten tekemiselle ja myynnin johtamiselle. Hyvässä myyntistrategiassa kiteytyy yrityksen edustamien tuotteiden ja palveluiden vahvuudet, tunnistetaan potentiaaliset kohderyhmät sekä valitaan yritykselle sopivimmat myynti- ja jakelumallit.

JOHTAMINEN

Myynnin johtaminen yhdistää myynnin kaikki elementit toimivaksi kokonaisuudeksi. Sen vastuulla on huolehtia myyntikulttuurin luomisesta, oikeiden mittarien ja palkitsemisjärjestelmän toteutuksesta sekä myynnillisen tuen antamisesta. Myyntijohto vastaa tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksen tekemisestä.

PROSESSI

Myyntiprosessi luo uskottavuutta tulosten toteutumiselle. Hyvin rakennettuna ja toteutettuna se tarjoaa läpinäkyvyyden myynnin vaiheittaisesta edistymisestä ja parantaa myyntijoukkojen ja yrityksen johdon välistä vuorovaikutusta. Myyntiprosessiin tallentuu korvaamatonta asiakastietoa ja antaa kuvan myyjien onnistumisista.

TAIDOT

Positiivinen ja myyntihenkinen asenne vie pitkälle, mutta pysyviin tuloksiin pääseminen vaatii systemaattista osaamista. Taitoalueet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään – myynnin perustaidot, strategiset taidot ja neuvottelutaidot. Näiden hyödyntäminen seuraa myyntiprosessin vaiheistusta.

IHMISET

Myynti on ihmisten välistä kanssakäymistä mitä suurimmassa määrin. Menestyvät myyjät ovat taitavia luomaan uusia asiakassuhteita, tunnistamaan tarpeita, rakentamaan luottamusta ja ylittämään toisen puolen odotukset säännöllisesti. Eroja ihmisten välillä voidaan selittää mm. mittaamalla ja analysoimalla tunneälykkyyttä.

Ota yhteyttä

info@doerim.fi